۱۳۹۲ دی ۱۹, پنجشنبه

رمان چشم گربهمارگارت اتوود رمان نویس کانادایی در یکی از رمانهایش - فکر میکنم رمان چشم گربه - می نویسد :

میدانم، ما خلق شده ایم كه به "دیگران" كمك كنیم.

اما نمیدانم "دیگران" برای چه خلق شده اند!

Margaret Elenor Atwood

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر